Noticies de la cooperativa

//
Facebook
Twitter
Instagram

Contribuïm al desenvolupament de la compra i contractació pública responsables

150 150 opcions.coop

Opcions participem a les jornades de compra pública i Drets Humans i introdueix l’estudi de casos de compra pública responsable realitzat conjuntament amb Setem Catalunya. El projecte inclou un anàlisi tècnic de contractes reals de diferents administracions públiques a nivell estatal. Es farà públic en una presentació dirigida a personal tècnic de l’administració que tindrà lloc el 29 de novembre a Barcelona.

El passat dimecres 31 d’octubre ha tingut lloc a l’edifici del Vagó del Recinte de l’Escola Industrial de Barcelona la jornada de formació “El poder de la compra pública per garantir el respecte als Drets Humans”. L’ha organitzada la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, institucions que conformen el Grup de Compra Pública Socialment Responsable creat l’any 2012, així com també diverses entitats dedicades a la defensa dels Drets Humans i la justícia global.

Després de la benvinguda per part de Maria Garcia, de la Diputació de Barcelona, que ha dedicat unes paraules a la importància de la contractació pública, la jornada s’ha inaugurat amb un bloc dedicat a les possibilitats que ofereix el nou marc legal, tant a nivell internacional com de l’Estat.

D’una banda, Èlisa Vilaseca, de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat, ha introduït breument el marc normatiu europeu (Directives) i el context internacional, tot fent especial referència a l’obligació dels Estats i de les empreses de protegir els Drets Humans segons els Principis Rectors d’Empreses i Drets Humans de les Nacions Unides (Ruggie).

D’altra banda, José Navarro, del Servei de Contractació de la Diputació de Barcelona, ha presentat un recull de les principals novetats de la Llei 9/2017 en relació amb la consideració dels Drets Humans. Entre les característiques de la nova llei ha destacat que, per primera vegada, es fa referència al concepte de Drets Humans i en especial al Comerç Just (Preàmbul V), i ha anomenat algunes disposicions d’interès com l’art. 64 (corrupció), l’art. 89.1g (Convencions OIT), o l’art. 211.1f (resolució per incompliment de les obligacions essencials). Alhora, però, ha insistit en les limitacions de la llei pel que fa a la introducció de qualsevol tipus de dret humà, i ha donat exemples de possibles clàusules (inserció sociolaboral, igualtat de gènere i no discriminació, etc.).

Finalment, César Sánchez, de la Direcció de Coordinació de Contractació Administrativa de l’Ajuntament de Barcelona, ha posat en valor el treball ja efectuat durant els darrers anys pel mateix consistori, que compta amb una llarga tradició en l’ambientalització de contractes. També ha fet referència a la realitat actual, favorable per a la inclusió d’aspectes ambientals, socials i de bon govern (ASG), i a la necessitat d’aprofundir en el seguiment dels contractes. Entre d’altres, ha anomenat el nou Decret d’Alcaldia de paradisos fiscals i l’adhesió de l’Ajuntament al projecte Electronics Watch.

Pel que fa al següent bloc, “La compra pública com a part de l’Estratègia d’Empresa i Drets Humans”, Blanca Bayas, de l’Observatori del Deute en la Globalització, ha presentat la tasca que es realitza des del Grup d’Empresa i Drets Humans, una introducció als objectius i origen del grup de treball intergovernamental de les Nacions Unides, així com la mobilització que han portat a terme algunes entitats per a la creació del Centre d’Avaluació de l’Empresa Catalana a l’exterior.

D’altra banda, Felip Daza, de Novact, ha fet una breu introducció a la Guia per a la protecció i la promoció dels Drets Humans en la contractació pública, tot incidint en la necessitat d’incloure clàusules socials als contractes per evitar casos com, per exemple, la vulneració de Drets Humans a països en conflicte per part d’empreses de seguretat privada. En aquest sentit, també ha reflexionat sobre la necessitat de creació de bases de dades d’empreses que infringeixen aquests drets, o la utilitat que tindria poder prohibir la contractació amb determinades empreses en base a resolucions de les Nacions Unides.

Finalment, en l’últim bloc de “Clàusules que poden marcar la diferència per prevenir les vulneracions de Drets Humans”, Alba Trepat i Xènia Domínguez de Setem Catalunya han fet una radiografia dels impactes associats a la producció de tèxtil i electrònica. També han introduït l’organització Electronics Watch, que dóna suport als òrgans de contractació a l’hora de contemplar els drets laborals i normes de seguretat en els contractes relacionats amb els aparells electrònics, i algunes mesures de compra pública responsable com la divisió en lots, les certificacions o la pluralitat de criteris, així com la necessitat de fer extensives les condicions a les empreses subcontractades.

Tot seguit, Mònica Vega de Setem Catalunya, ha exposat els impactes relatius als serveis financers, i Sergi Salavert, de Finançament Ètic i Solidari (FETS), ha presentat el segell EthSI i les seves aplicacions. A continuació, Itziar Müller, d’Opcions Consultoria, i Laura Muixí, de Setem Catalunya,  han presentat, en el marc de l’estudi de casos realitzat entre les dues entitats, una anàlisi dels potencials impactes vinculats als contractes de subministrament d’energia elèctrica i servei d’alimentació escolar en relació amb les diferents matèries fonamentals contemplades a la ISO 26000. Posteriorment, han acompanyat l’anàlisi amb un recull d’exemples de clàusules reals introduïdes per diferents administracions en relació amb cadascun dels impactes.

D’aquesta manera ha finalitzat la part de ponències de la jornada que ha continuat amb una dinàmica participativa organitzada en tres taules de treball: 1) De la instrucció al plec 2) Com objectivar criteris subjectius i 3) Seguiment del contracte. A cada taula s’ha debatut sobre algunes afirmacions relatives a conceptes de contractació pública prèviament consensuades a partir d’entrevistes a persones tècniques. Tot seguit, la Maria Garcia de la Diputació de Barcelona ha tancat la sessió amb una intervenció esperançadora i d’agraïment a la participació.

La jornada s’encabeix en una sèrie d’actes relacionats amb la facilitació d’eines per a la inclusió d’aspectes ASG a la compra i la contractació pública que diverses entitats i administracions públiques estan duent a terme amb motiu del primer aniversari de la nova llei de contractes del sector públic. En aquest sentit, el proper dia 29 de novembre, es durà a terme una nova jornada a Barcelona amb l’objectiu de presentar l’estudi de casos reals dut a terme per Opcions Consultoria i Setem Catalunya amb la col·laboració de la Direcció de Coordinació de la Contractació Pública de l’Ajuntament de Barcelona i FETS.  

//
Facebook
Twitter
Instagram
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial