Noticies de la cooperativa

//
Facebook
Twitter
Instagram

Assemblea General Ordinària d’Opcions 2019

150 150 opcions.coop

El proper dissabte, 2 de març al matí celebrem l’Assemblea General Ordinària d’Opcions. Totes les persones sòcies d’Opcions hi estan convidades. Però, què és i com funciona una Assemblea?

Què és una Assemblea?
Una assemblea és un òrgan polític de governança basat en la participació de la comunitat d’una organització, en el nostre cas d’Opcions. Alguns dels objectius són debatre, deliberar i prendre decisions conjuntament. Per tant, el seu funcionament es basa en el diàleg, l’argumentació, l’escolta activa i la presa democràtica de decisions. 

Hi ha assemblees de diversos tipus. Una classificació podria ser entre ordinària i extraordinària. La primera se celebra periòdicament i tracta temes ja establerts pel reglament i que tenen a veure amb la vida natural de l’organització. En canvi, si s’ha de tractar algun tema que ha sorgit de manera imprevista que requereixi l’aprovació d’aquest òrgan, es convoca una assemblea extraordinària. Per exemple, el passat octubre de 2018, vam convocar una Assemblea General Extraordinària per presentar i aprovar, si es considerava oportú, una modificació en les quotes de les sòcies.

Com funciona?
Generalment, hi ha un ens que convoca l’assemblea. En el cas d’Opcions, és el Consell Rector i ho fa amb un mes d’antelació, tal i com indiquen els Estatuts. Per tant, fa més de 10 dies que el Consell Rector, mitjançant correu electrònic i correu postal per aquells casos que no disposen d’adreça electrònica, va convocar a tota la base social d’Opcions. 

En aquesta convocatòria, a més de la informació pràctica (dia, lloc i hores de convocatòria) també hi figura l’ordre del dia, la documentació que es pot consultar prèviament, així com altra informació rellevant a tenir en compte. Per tant, durant l’assemblea, es tractaran tots els temes que consten a l’ordre del dia i es farà referència als documents que es considerin necessaris. En cas que s’hagi de prendre alguna decisió, generalment aquesta se sotmet a votació.

De què es parla?
L’ordre del dia depèn del tipus d’assemblea, de cada organització, etc. És habitual presentar el pressupost, la memòria d’activitats realitzades, el pla de treball previst pel proper any, etc. 

Qui hi pot participar?
En el cas de l’Assemblea d’Opcions, hi poden participar totes les sòcies, tant si les fundacionals, com les base o impuls.


Totes les persones sòcies d’Opcions esteu convidades a venir i participar d’aquest òrgan de governança. Aprofiteu aquesta oportunitat per participar en la presa de decisions de la cooperativa!

Per més informació sobre l’Assemblea d’Opcions, consulteu aquest enllaç.

//
Facebook
Twitter
Instagram
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial