Projectes

//

OMIC Barcelona

150 150 opcions.coop

Promoció del consum responsable a l’OMIC de Barcelona (Oficina Municipal d’Informació al Consumidor), en el marc del desplegament de l’Estratègia d’Impuls del Consum Responsable municipal. D’una banda, mitjançant una diagnosi i proposta de nou servei: un punt d’informació sobre consum responsable per a la ciutadania en general, emmarcat en els serveis de l’Espai Consum Responsable (web provisional). I d’altra banda, incloent-hi informació sobre consum responsable en una selecció de fitxes informatives sobre drets de les persones consumidores: aigua, electricitat, telefonia, hostaleria, transport, etc.

//
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial