Feines i serveis locals

CARTAES

768 768 Ardit

Cartaes és una empresa d’inserció social i el seu principal objectiu és aconseguir la inserció sociolaboral de les persones en risc d’exclusió.

Ofereixen serveis relacionats amb la gestió, revalorització i preparació per la reutilització de residus. Tenen dues botigues de productes de segona mà i han iniciat un nou projecte d’upcycling (fer nous productes on la matèria prima són residus).

Amb les seves accions aconsegueixen un impacte social, mediambiental i econòmic.