Productes

CARTAES

768 768 Ardit

Cartaes és una empresa d’inserció social i el seu principal objectiu és aconseguir la inserció sociolaboral de les persones en risc d’exclusió.

Ofereixen serveis relacionats amb la gestió, revalorització i preparació per la reutilització de residus. Tenen dues botigues de productes de segona mà i han iniciat un nou projecte d’upcycling (fer nous productes on la matèria prima són residus).

Amb les seves accions aconsegueixen un impacte social, mediambiental i econòmic.

 

 

LA COOPMUNITAT

600 600 Ardit

La Coopmunitat impulsa el projecte TELEIA, on el principal objectiu és generar una economia circular: tornar a posar en el circuit la roba rebutjada en mercats d’intercanvi i altres dinàmiques. El seu producte estrella són les bosses de roba per la compra a granel.

El seu objectiu és construir un món més sostenible, reduint el nombre de residus del planeta, cada vegada que utilitzem la bossa i crear dinàmiques per adquirir hàbits de consum més respectuosos de manera col·lectiva. També, amb el seu projecte, impulsen la inserció social, fomentant la reinserció ensenyant com construir un projecte d’emprenedoria.

 

 

SOM AIGUA

768 876 Ardit

Som Aigua és una cooperativa dedicada a obtenir aigua de qualitat, defensa mediambiental i col·laborar en projectes transversals.

Crear un moviment de cultura de l’aigua, on la informació arribi a tothom, per no ser enganyats. Que s’aprofitin els recursos i es promogui el moviment circular. Convertir els habitatges en manantials, ja que la xarxa de l’aigua ja ha estat creada. “Ser transparents com l’aigua”.

 

 

CA L’ESPAVIL

768 768 Ardit

Ca l’Espavil neix de la il·lusió de tres germans, l’Estel, l’Emili i en Pere, per rehabilitar la casa familiar, per recuperar i preservar el patrimoni del municipi. Aquest projecte presenta, d’una banda, un nexe d’unió familiar, i de l’altra, un espai on poder fer visible i, d’alguna manera fer extensible, la seva filosofia de vida, amb valors socials, culturals, amb vinculació directa amb l’entorn on han viscut tota la vida, Cardedeu.

 

 

GRANOLETA

1024 1018 Opcions

Granoleta és una graneria de productes ecològics i de proximitat amb cosmètica natural.

Tenen una gran varietat de productes ecològics, naturals i de proximitat. Venen productes d’alimentació a granel, per a la neteja de la llar i la higiene corporal, oferint la possibilitat de realitzar una compra més sostenible reduint els residus innecessaris. Ofereixen una àmplia varietat de productes que difícilment es podràs trobar als supermercats habituals.

ECOMATALASSER

1024 1024 Ardit

Ecomatalasser és una empresa artesanal, creada per Carles Casas Sitjas, el qual recupera l’ofici de matalasser i ofereix pràcticament en exclusiva un servei de personalització del producte, combinant disseny personal i actual amb tradició. Les tècniques i els materials utilitzats fan que el producte final sigui un producte artesà, d’alta qualitat, molt allunyat a la producció en sèrie i industrial.