Vota els temes dels Quaderns d'Opcions del 2023

Hem rebut un gran nombre propostes de temes. Des de l’àrea de continguts, hem tingut en compte totes les vostres idees i hem fet una tasca d’agrupar els temes per fer més fàcil i àgil el procés.

El resultat són 24 propostes per a la votació. Volem destacar que totes les propostes són molt interessants, així que recomanem llegir-les totes amb atenció.

Al final de la pàgina trobaràs un botó que et permetrà fer la teva votació.

1. El negoci de la muntanya com a objecte de consum

Quin consum fem de la natura? Què hi anem a “fer”? Quins són els negocis que s’hi desenvolupen i quin paper juguen en el seu deteriorament? Conèixer els negocis que hi ha darrere de consum de natura (roba: impactes i alternatives), turisme (impactes i alternatives), esports (impactes i alternatives), etc.

2. Indústria aeroespacial

Satèl·lits i en concret el cas de l’empresa d’Elon Musk, SpaceX, i la iniciativa de wifi per satèl·lit. Programa Artemis de la NASA que vol tornar a la Lluna.
Quines empreses i Estats hi ha darrere de tot plegat. Avantatges i inconvenients. Impactes mediambientals. Els viatges turístics espacials.

3. Cooperativisme: una mirada crítica

Per enfortir el cooperativisme pot convenir escoltar els seus èxits tant com atendre els seus possibles límits i les males pràctiques.

4. Mesures per a l’aïllament tèrmic enfront del canvi climàtic

Opcions per aïllar tèrmicament els llocs on vivim i treballem.
Avantatges i inconvenients dels diferents materials: socials, ambientals, monetaris, opcions de reciclat, etc.
Avantatges i inconvenients dels diferents tipus de reformes.
Relació de productes i serveis relacionats.

5. Aigua: quin és el seu negoci? Per on la perdem?

El negoci de l’aigua embotellada: explotació dels recursos naturals i impacte; concessions i monopoli de les fonts naturals vs. escassos beneficis per a les comunitats/poblacions/municipis locals; qualitat de l’aigua embotellada vs. qualitat de l’aigua de proveïment públic; impactes en la gestió dels residus; impactes a escala local (transport per carreteres sovint secundàries, impacte paisatgístic, sobreexplotació del recurs, etc.). Malbaratament de l’aigua en temps d’emergència (piscines, camps de golf, determinats tipus de regadius, turisme de masses, etc.)

6. Habitatge digne per a tothom

Opcions per accedir a l’habitatge digne i el paper de l’administració pública.

7. L’explotació marina

El negoci pesquer. És sostenible menjar peix? On el podem comprar? Quin tipus de peix hem de menjar?

8. La inserció laboral com a eina de cohesió social

El consum dels productes i serveis de les empreses de reinserció.
La inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social i el model de les empreses d’inserció com a eina imprescindible per aconseguir la incorporació al mercat de treball i la construcció del projecte vital de persones amb circumstàncies personals complexes i difícils.

9. Sabons i detergents a granel

Pel fet de ser a granel ja és ecològic? Opcions de productes de neteja i de cosmètica: a granel, ecològic, artesà…

10. Hem perdut la nit. Els impactes de la contaminació lumínica

Necessitem la nit per a viure. La contaminació lumínica té grans impactes en la cultura, els ecosistemes, l’energia, la salut, la ciència, la seguretat… Necessitem la nit per viure i, alhora, saber viure en la nit és també una mesura de resiliència enfront el col·lapse.

11. Renaturalitzar les ciutats

Propostes per fer les ciutats més verdes: jardineria urbana ecològica, reducció d’asfalt i alternatives al seu ús, afavorir la connectivitat entre les zones verdes. Conèixer i reconèixer la naturalització dels espais urbans.

12. El negoci de la construcció

Conèixer què hi ha al darrere del negoci de la construcció: les grans empreses constructores, l’origen dels materials de construcció i els seus impactes socials i ambientals…

13. El negoci del malestar i la felicitat com a consum

La medicalització dels malestars. El negoci de les farmacèutiques i alternatives a l’excessiva medicalització.
Què significa per una societat que les institucions psiquiàtriques semblin presons? Alternatives per afrontar la salut mental: salut mental col·lectiva i comunitària
Una reflexió al voltant de diversos consums que afecten la nostra felicitat i la nostra salut mental, consum d’antidepressius, d’estimulants i relaxants; de xarxes socials, de contingut en streaming (Netflix & Co), de videojocs; de cossos (Tinder & Co); de menjar processat; de natura i d’esport; de drogues…

14. Negoci i impacte de les mascotes i els animals de companyia

Comerç il·legal d’espècies.
Gestió de les protectores d’animals abandonats.

15. Recursos formatius per al món que volem

Recursos, formacions, cursos, llibres, activitats per a petits i grans on aprendre, formar-nos i caminar cap al món eco-utòpic que volem.

16. El negoci de les VMP. Bicicletes, patinets…

Ens trobem en un moment de canvi i transformació de la nostra mobilitat i ens cal conèixer què i qui hi ha darrere de les empreses i iniciatives de fabricació d’aquest tipus de vehicles per poder-ne fer un consum conscient.

17. El consum responsable des de la diversitat

Aportar maneres de consumir de forma responsable, sostenible i conscient des de persones amb trajectòria migratòria, i/o d’altres cultures per anar més enllà de l’etnocentrisme. Sobretot perquè han desenvolupat maneres de tirar endavant en situacions crítiques pel clima o explotació del seu territori que poden ser útils. Escoltar-los i reconèixer el deute i el deure que tenim pendent.

18. Multinacionals

Com el mercat de les multinacionals ho acapara tot, com han crescut en aquests últims anys i el perill que tenen (Inditex, Amazon, Aliexpress, Alibaba, etc). Quin futur ens espera si seguim consumint únicament a les mateixes grans multinacionals?
Alternatives a les grans marques.

19. Calçat

Parlem prou de roba, però tenim poca informació amb relació al calçat.
Diferents tipus de calçat: quin per a cada ocasió? Impactes i beneficis per a la salut, per al medi ambient i per a les persones. Alternatives.

20. La cadena de l’alimentació

Conèixer la cadena alimentària de la producció agroecològica de proximitat, des de l’elaboració i conserva passant per la distribució i consum organitzat.
Sovint la intermediació entre la pagesia i la consumidora final està dominada per un sol agent, que imposa criteris, condicions i preus molt difícils. Com hauríem de gestionar tota la cadena de l’alimentació per reduir l’impacte ambiental que genera, des del conreu fins al consum?

21. Els impactes de la indústria alimentària

En un context de crisi climàtica, la indústria alimentària s’ha esforçat per crear una imatge sostenible. Tanmateix, l’actual sistema alimentari esdevé del tot insostenible. La dependència alimentària d’Europa, juntament amb la precarització dels treballadors, ens ha de fer repensar els nostres hàbits de consum i saber discernir l’impacte mediambiental del que comprem més enllà de les estratègies de màrqueting de les distribuïdores d’aliments, fins i tot d’aquelles que s’autoporclamen sostenibles i ecològiques.

22. Agricultura

L’agricultura ecològica és un terme que s’ha desvirtuat. Ha acabat sent l’agricultura que no fa servir agroquímics, només. I hauria d’anar més enllà. Residu 0, Km0, eficiència hídrica, respecte per la biodiversitat… Agricultura regenerativa.
On comprar planter i compost i com distingir quins són ecològics quins no. Llocs on venen eines, quines són fetes de proximitat.

23. Món rural: objecte de consum o forma de vida?

El gran desconeixement que el món urbà té del món rural, aprofitat i explotat pels grans poders. Els conflictes que genera fer un ús lúdic i recreatiu dels espais rurals (boscos, camps, etc.) amb el manteniment de les formes de vida associades.
El món rural i la sobirania alimentària, energètica i com a poble equilibrat i sostenible.

24. Encariment preus productes bàsics

Com podem fer front a l’encariment de productes bàsics per la llar i el canvi d’hàbits de consum.