Oferta laboral

Busquem Comercial

Opcions de Consum Responsable és una cooperativa sense afany de lucre especialitzada en el consum conscient i responsable com a eina de transformació social. Apostem per canviar el model de consum per viure més bé i avançar cap a un model econòmic sostenible, basat en els principis de l’economia social i solidària. Treballem en tres àmbits d’incidència: les persones consumidores, les empreses i l’administració.

Ubicació dins l’onigrama

És una plaça que depèn directament del responsable de coordinació i de la responsable d’entitats de la cooperativa.

Objectiu general del lloc

 • Donar suport i implementar l’estratègia comercial d’Opcions, destinada a incentivar la demanda dels productes i serveis ofert per Opcions i La Zona. 
 • Planificar, executar i valorar les accions físiques de captació de noves sòcies de consum o compradores de La Zona: assistir a fires, fer xerrades, establir convenis amb entitats locals, reunions amb les sòcies de consum d’Opcions i presència en esdeveniments en els quals participem. 
 • Fer seguiment bilateral i suport a les entitats que formen part d’Opcions i La Zona, acompanyant-les en les fases dels serveis que els oferim, la fidelització i la intercooperació entre elles.

Tasques principals

 • Participar en la definició de l’estratègia comercial d’Opcions.
 • Assistir a fires i esdeveniments arreu del territori català.
 • Oferir espais publicitaris de la revista Opcions i del web.
 • Ajudar a establir contactes amb les administracions locals.
 • Donar suport a les trobades amb sòcies i voluntàries d’Opcions. 
 • Identificar col·lectius on la proposta de valor d’Opcions signifiqui un benefici mutu, establir relacions i negociar la seva vinculació a Opcions.
 • Actualitzar la base de dades d’entitats i administracions.
 • Coordinar amb les entitats sòcies i les entitats externes l’execució dels acords establerts.
 • Desplegar el projecte de la Zona des de l’àmbit de servei, fidelització i seguiment de les entitats sòcies.
 • Gestionar la presentació, seguiment, realització i justificació de subvencions dels projectes relacionats amb la seva àrea.

Perfil demanat

 • Volem finançar una part de la jornada amb una subvenció del SOC i, per tant, valorarem molt positivament perfils que compleixin alguna d’aquestes condicions:
  • Persones en situació de desocupació de 45 anys o més inscrites com a demandants d’ocupació a l’Oficina de Treball.
  • Dones desocupades de 30 anys o més, inscrites com a demandants d’ocupació a l’Oficina de Treball.
  • Persones desocupades de menys de 30 anys, inscrites com a demandants d’ocupació a l’Oficina de Treball.
  • Persones desocupades de llarga durada inscrites com a demandants d’ocupació a l’Oficina de Treball.
 • També es valoraran les candidatures que no compleixin alguna de les condicions anteriors, però cal mencionar-ho a la carta de presentació.
 • Experiència en tasques similars a les demanades.
 • Coneixement de l’entorn de l’Economia Social i Solidària.
 • Coneixements i experiència demostrable en eines ofimàtiques i treball en el núvol.
 • Excel·lent nivell de redacció en català i castellà.
 • Iniciativa i capacitat demostrada de treballar en equip.
 • Carnet de conduir.

Es valorarà

 • Experiència laboral i/o compromís personal amb entitats amb valors afins a Opcions.
 • Experiència en programari tipus CRM, preferentment SinergiaCRM o Odoo.
 • Coneixements del mètode Lean.

Condicions

 • Lloc de treball: oficina al centre de Barcelona, però s’hauran de fer desplaçaments arreu del territori català.
 • Contracte: 40 hores setmanals, en horari flexible, opció d’hores de teletreball i possibilitat de treballar alguns caps de setmana (per fires i esdeveniments).
 • Contractació: indefinit (3 mesos de prova).
 • Salari brut anual a 40 hores: entre 18.000€ i 22.000 € bruts anual, en funció de l’expertesa (revisió de categoria al cap d’un any).
 • Data d’incorporació prevista ideal: 1 d’abril del 2022.

Com particiar en el procés de selecció

Per participar en el procés de selecció, cal enviar CV i carta de motivació a opcions@opcions.coop amb la referència “Oferta laboral Comercial” (es respondrà a totes les sol·licituds). 

Data límit per presentar candidatures: 27 de març de 2022.