Organització

Sòcies de serveis

Cooperatives que ofereixen els seus serveis i/o productes amb avantatges als socis i sòcies de consum

Sòcies col·laboradores

Cooperatives que no ofereixen els seus serveis i/o productes als socis i sòcies de consum, però col·laboren en el funcionament del projecte Opcions.

Sòcies de consum

Totes les persones que s’han unit a Opcions en alguna d’aquestes modalitats: Base, Impuls o Suport

Sòcies de treball

Membres de l’equip de treball que tenen veu i vot als òrgans de governança de la cooperativa

Assemblea

És l’organ sobirà d’expressió de la voluntat social. El formen els diferents tipus de socis i sòcies de la cooperativa: sòcies de serveis, sòcies de treball, sòcies col·laboradores i sòcies de consum. A l’Assemblea General Ordinària, que es reuneix un cop cada any, s’ha d’aprovar el pla de treball anual i pressupostos, així com debatre i decidir qualsevol matèria que li hagi estat atribuïda. Per a casos excepcionals, es convoca l’Assemblea General Extraordinària.

Consell rector

És l’òrgan d’administració de la cooperativa i té atribuïda la representació i el govern de la societat. Els membres del Consell Rector són elegits per l’Assemblea General per un període no superior a 5 anys.
Sòcies de serveis

Vicepresidència
Jordi Tur (Arç)

Vocalies
Guernica Facundo (Som connexió)
M. josep Lázaro (Celobert)
Arnau Vilardell (Som Mobilitat)

Sòcies col·laboradores

Secretaria
Elisabet Miralles (Nusos)

Vocalia
Diana Amigó (Quèviure)

Sòcies de consum

Presidència
Jordi Rojas

Vocalies
Jordi Morillas
Nacho Pallàs

Sòcies de treball

Gerard Pijoan

Equip de treball

Gerard Pijoan

Coordinació

Andrea Flores

Administració

Joana Ariet

Comunicació

Theo Insua

Entitats

Laura Huguet

Atenció comunitat

Jose M. Alonso

Continguts

Mirea Bosch

Entitats

Toni Lodeiro

Projectes

Intercooperació

Formem part de: XES, Pam a Pam, Grup ECOS, Taula per l’Emergència Climàtica, FETS, Patronat de Rezero, Barcelona +Sostenible, Estratègia 2020-2030 del Comissionat Ajuntament de Barcelona